ชื่อเรื่อง : คำสั่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด

ชื่อไฟล์ : tsgA9eOFri95248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้