ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการ องค์การบร

ชื่อไฟล์ : V7iXLvXTue43836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้