ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัยเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลสาวแหสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสาวแห
ชื่อไฟล์ : cfwk7BRMon105919.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5EKZYjrMon105937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7C0xfDLMon105937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : g7T2rtvMon105937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jSRBMUdMon105937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XlzLIgiMon105944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : T0UPZyyMon105944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : B4EylBaMon105944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dku5XqGMon105944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9L4WgGsMon105956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7GoFP9RMon105956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BNoGB1vMon105956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : udxP1IgMon105956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้