ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๓ - ๐๐๓๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง