ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้าย จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง