ชื่อเรื่อง : ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง