องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 - ครั้งที่ 15/2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนเมษายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนธันวาคม 2564 จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เดือนตุลาคม 2564 จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ จำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวน 5 บทความ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1