องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสาวแห จากสายมุมวัดหนองแคน-ฐานจุดบั้งไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกห้วยก๊ากว๊าก หมู่ที่ 3 ตำบลสาวแห poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.171-01 สายสามแยก ท.ช.3012 บ้านสาวแห-บ้านดูกอ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก หมู่ที่ 6 ถึงวัดหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังประปาหอถังสูง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามหนองปลาดุก หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร