องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง กำหนดเวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file อบต.สาวแห ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ 2566 จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังห poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานด้านรายรับ-รายจ่าย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo รายงานอาสาสมัครบริบาลลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6