องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สรุปรายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการกู้ชีพ-กู้ภัย รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการรถบรรทุกน้ำ รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบเดือน ตุลาคม 2564 – เดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบเดือนเมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการกู้ชีพ-กู้ภัย รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สถิติผู้รับบริการรถบรรทุกน้ำ รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ข้อมูลผู้ชำระภาษีและค่าธรรมเนียม รอบเดือน เมษายน - ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต รอบเดือนมีนาคม 2563 - เดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบ 1-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม รอบ 2-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบ 1 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ รอบ 2 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file สถิติผู้มารับบริการเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file รายละเอียดข้อมูลทะเบียนคุมภาษีและค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี-งบประมาณ-พ-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1