องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการรับวัคซีน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวแห [24 มิถุนายน 2565]
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกอบต.สาวแห พร้อมคณะบริหาร ปลัดฯ /หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.สาวแห เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ประธานสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองฮี... [24 มิถุนายน 2565]
วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นำทีม คณะผู้บริหาร ,นางจีระภา ระดาพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน อบต.สาวแห... [23 มิถุนายน 2565]
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 เวลา 15.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นำทีม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สาวแห เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.สาวแห กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ... [3 มิถุนายน 2565]
วันที่ 31 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 [31 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [25 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [21 พฤษภาคม 2565]
วันเสาร์ที่14พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วัดดงเย็นมหาวิหาร บ้านขวาว ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี... [17 พฤษภาคม 2565]
วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมนายพุททอง สุวรรณสุด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห,นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง นายช่างโยธา,นายอุบล เล็บขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน... [17 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้สูงวัย เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [12 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 232 รายการ)