องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
date_range กิจกรรมประชาสัมพันธ์
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กระเป๋า Hand made ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวแห
คนไทยการ์ดอย่าตก
ด้วยความห่วงใย องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บริหาร อบต
chat_bubble ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่... [20 มกราคม 2565]
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช... [19 มกราคม 2565]
นางจีระภา ระดาพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน... [18 มกราคม 2565]
 
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ