องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังพลาสติก จำนวน ๘๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กต ๔๔๖ ร้อยเอ็ด จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักปลัด จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ -รายการโล่หรือถ้วยรางวัล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุเตรียมสถานที่บริเวณจุดบั้งไฟ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างติดตั้งสายไฟและคัทเอาท์จุดบั้งไฟตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ฐานจุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจุดบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับปรับแต่ภูมิทัศน์ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายเเบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ - กองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลสำหรับรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กต ๔๔๖ ร้อยเอ็ด , รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเลขทะเบียนบบ ๘๕๗๑ ร้อยเอ็ด , รถพยาบาลฉุกเฉิน กฉ ๕๑๐๘ ร้อยเอ็ด จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อน้ำดื่ม ชนิดบรรจุถังพลาสติก ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๗๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมพื้น คสล.ลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมพื้น คสล.ลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแห กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๑๙-๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ๒ ตัว ๆ ละ ๒,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน พานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕๔ เซนติเมตร จำนวน ๑ คู่ ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ๑ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๖๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลป้ายกิจกรรม วันอปพร. ขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน-สำนักปลัด สำหรับใช้ในงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักปลัด จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฉีดพ่นยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ - สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดงหมู่ที่ ๔ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด-บ้านคลีกลิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ - กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ - กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ - กองช่าง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อชุดอปพร. , วัสดุเครื่องเขียน จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.(จัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน ตามโครงการเเข่งขันกีฬาอบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาในการจัดสถานที่เตรียมสนามเเข่งขันตีเส้นสนามฟุตบอล,สนามวอลเลย์บอล,สนามตระกร้อและสนามเปตอง เต้นท์ ๒ หลัง เก้าอี้ เเท่นกล่าวรายงาน แท่นประธานพร้อมประดับผ้าตกเเต่งดอกไม้และทำความสะอาดสถานที่ทั้งก่อนและหลังการเเข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (ราคารายปี) ไม่จำกัดพื้นที่ ระยะเวลา ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัลในการเเข่งขันกีฬาอบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการเเข่งขันกีฬาอบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมเเซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๑๐๘ ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการเเพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ สนามในการเเข่งขัน โต๊ะ เก้าอี้ ประดับผ้าพร้อมทำความสะอาด จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
1 - 50 (ทั้งหมด 571 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12